Το MedINA για τον Αώο στην Ημερίδα Διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Ηπείρου

Το MedINA για τον Αώο στην Ημερίδα Διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Ηπείρου

  • ENG

Την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η υβριδική ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας στα Ιωάννινα και διαδικτυακά.

Το MedINA συμμετείχε στη διαβούλευση δια μέσου της Υπεύθυνης Προγραμμάτων για το Νερό, Αλεξάνδρας Παππά, που έκανε διαδικτυακή προφορική τοποθέτηση για τα ζητήματα του Αώου και του Τοπικού Συντονιστή Δράσεων για τον ποταμό Αώο, Δημήτρη Παπαγεωργίου, που παρακολούθησε από κοντά την ημερίδα. Η ομάδα μας αρχικά αναφέρθηκε στο ρόλο του MedINA στην περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού (ΛΑΠ) Αώου από το 2012 έως σήμερα και στη συνέχεια απαρίθμησε μεγάλο μέρος των πιέσεων και απειλών που αντιμετωπίζει ο Αώος, οι παραπόταμοί του, Σαραντάπορος και Βοϊδομάτης, και τα ρέματα αυτών. Κλείνοντας, προτείναμε την ένταξη συγκεκριμένων μέτρων στο ΣΔΛΑΠ Ηπείρου τόσο για τη ΛΑΠ Αώου, όσο και για τα υπόλοιπα υδατικά συστήματα της Ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβασή μας αφορούσε τις εξής θεματικές:

  • Επικείμενες μη αναστρέψιμες υδρομορφολογικές αλλοιώσεις στη ΛΑΠ Αώου από την χωρίς σχεδιασμό χωροθέτηση 48 Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), που ταυτόχρονα υπονομεύνουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πάρκου άγριου ποταμού στην Ευρώπη Αώου/Vjosa.
  • Απουσία αναφοράς από το ΣΔΛΑΠ Ηπείρου των προτάσεων της ΕΠΜ 11α, που χαρακτηρίζει το μη προστατευόμενο τμήμα της ΛΑΠ Αώου, δηλαδή την περιοχή Αώου – Σαραντάπορου – Βοϊδομάτη – Βουρκοπόταμου εκτός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ως Οικολογικό Διάδρομο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της περιοχής για την ελευθεροεπικοινωνία ειδών, ιζημάτων, ύλης.
  • Επικείμενο σχέδιο οριοθέτησης και διευθέτησης 65 χλμ του ποταμού Αώου και 20 χλμ του ποταμού Βοϊδομάτη από το Δήμο Κόνιτσας, που σχεδιάζεται να γίνει στο όνομα της αντιπλημμυρικής προστασίας, μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη λάθος πρακτική, που ανήκει στο μακρινό παρελθόν.
  • Αρδευτικό φράγμα Κόνιτσας, από το οποίο κατά τους θερινούς μήνες απουσιάζει η οικολογική παροχή, ενώ δεν διαθέτει ιχθυοδιάδρομο.
  • Υδροηλεκτρικό φράγμα Πηγών Αώου, από το οποίο απουσιάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η οικολογική παροχή.
  • ΧΑΔΑ Κόνιτσας, που προκαλεί κατ’ επανάληψη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
  • Απουσία αναφοράς από το ΣΔΛΑΠ Ηπείρου των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του νέου Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης για τα εσωτερικά ύδατα και κυρίως τα ποτάμια συστήματα, που προσβλέπουν στην αποκατάσταση 25.000 χλμ ροής ευρωπαϊκών ποταμών μέσω της άρσης εμποδίων, όπως φράγματα, ιρλανδικές διαβάσεις, αγωγοί, εκτροπές κλπ.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συντονίστηκε από την Ομάδα Sympraxis.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στη δημόσια διαβούλευση της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ της Ελλάδας μέσω γραπτών παρεμβάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2023. Για να συμμετέχετε στη διαβούλευση, ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/2revision-consultation-gr/ και επιλέξτε το Υδατικό Διαμέρισμα που σας ενδιαφέρει.