Το MedINA στο συνέδριο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ +20

Το MedINA στο συνέδριο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ +20

  • ENG

Το τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου τo MedINA πήρε μέρος στο συνέδριο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ +20. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο» που διοργάνωσε το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν παρουσιάσεις από επιστήμονες, καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές πάνω σε διαφορετικές θεματικές γύρω από την έννοια του τοπίου, όπως ο προγραμματισμός και σχεδιασμός τοπίου, η πολιτική του τοπίου, το φυσικό, αγροτικό και περιαστικό τοπίο, το τοπίο ως αστική στρατηγική, τα τεχνικά έργα και το τοπίο κ.ά.

Ο συνεργάτης του MedINA Θύμιος Δημόπουλος, ειδικός Τοπίου και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια μεθοδολογική προσέγγιση των στόχων ποιότητας τοπίου με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μελέτη των τοπίων της Πρέσπας που πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο – LPPT», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund και πραγματοποιείται με εταίρο την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Η παρουσίαση περιλάμβανε τόσο τα βήματα για να φτάσουμε στην διατύπωση των τελικών 6 στόχων ποιότητας των τοπίων του Δήμου Πρεσπών όσο και των ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων ανάλυσης του τοπίου και συμμετοχικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη σημασία των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά της διάρκεια της εφαρμογής. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη της συνέχειας σε αυτές τις διαδικασίες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να δουν στο τελικό αποτέλεσμα συγκεκριμένες προτάσεις που να συνδέονται με τη συμμετοχή τους.

Η συστηματοποίηση και θεσμοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων, με συμμετοχικές διαδικασίες, είναι απαραίτητη για να έρθει ο σχεδιασμός κοντά στις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών και για τη δημιουργία συνοχής και εμπιστοσύνης.

Το έργο «Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την

ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.