Το νέο αεροδρόμιο στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα, στην Αλβανία απειλεί τον Αώο/Vjosa και τα είδη που φιλοξενεί

Το νέο αεροδρόμιο στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα, στην Αλβανία απειλεί τον Αώο/Vjosa και τα είδη που φιλοξενεί

  • ENG

Τριάντα τρεις (33) οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από 26 χώρες αποστείλαμε κοινό Δελτίο Τύπου και κοινές Επιστολές στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Τα μέλη και οι εταίροι της Συμμαχίας μας Mediterranean Alliance for Wetlands ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τη χωροθέτηση του αεροδρομίου του Αυλώνα, καθώς η περιοχή της λιμνοθάλασσας της Νάρτα όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί αποτελεί θησαυρό ανεκτίμητης περιβαλλοντικής αξίας τόσο για την Αλβανία όσο και για ολόκληρο τον κόσμο.

Τις ανησυχίες των ΜΚΟ επιβεβαίωσε και κλιμάκιο της Σύμβασης της Βέρνης που μετέβη στο σημείο για αυτοψία. Η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής ζήτησε την αναστολή της κατασκευής του αεροδρομίου στην προστατευόμενη περιοχή της λιμνοθάλασσας Αώου/Vjosa-Νάρτα στην Αλβανία, που κάθε χρόνο αποτελεί βασικό ενδιάμεσο σταθμό για χιλιάδες πουλιά που μεταναστεύουν μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, έως ότου εκπονηθεί έγκυρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θα πρέπει να πληροί τα διεθνή τεχνικά, επιστημονικά και μεθοδολογικά κριτήρια.

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ.