Το νέο έργο Mediterranean REsilient inSular Ephemeral sTreams (Med-RESET) ξεκίνησε!

Το νέο έργο Mediterranean REsilient inSular Ephemeral sTreams (Med-RESET) ξεκίνησε!

  • ENG

Με ιδιαίτερη χαρά ξεκίνησε το έργο “Mediterranean REsilient inSular Ephemeral sTreams (Med-RESET)“! Το έργο έχει ως στόχο να επαναφέρει την παραδοσιακή πρακτική της κατασκευής λίθινων αναβαθμών σε ρέματα εφήμερης ροής σε άνυδρα νησιά της Μεσογείου ως πράσινη υποδομή για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας και ξηρασίας και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση. Η πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει στο νησί της Ίου.

Η επάρκεια νερού, η διατήρηση σημαντικών οικοσυστημάτων και ειδών και οι σωστά σχεδιασμένες μέθοδοι διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι νησιωτικές κοινότητες. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και συμβάλλει στην προσαρμογή αυτών των περιοχών στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Αντλώντας γνώση από την παράδοση, τη διεθνή πρακτική και τη βιβλιογραφία, καθώς και από την επιτυχημένη επανεισαγωγή λίθινων αναβαθμών στα Κύθηρα το 2020 και στην Πάρο το 2022, εφαρμόζουμε την ήπια αυτή πρακτική και στο νησί της Ίου, προσβλέποντας όχι μόνο στην εφαρμογή και μέτρηση του αντικτύπου της, αλλά και στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Med-RESET έρχεται να διευρύνει τη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των λίθινων αναβαθμών σε ρέματα περιοδικής ροής στη βιοποικιλότητα, τον κίνδυνο πλημμύρας και τον εμπλουτισμό του υδροφορέα. Επιπλέον, ανοίγει το δρόμο για νέες εφαρμογές της πρακτικής αυτής ως μιας λύσης βασισμένης στη φύση (Nature-based Solution, ΝbS). Έτσι, μπορεί να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των τοπικών κοινοτήτων στην κλιματική κρίση και να προσφέρει στους ανθρώπους και τη φύση πολλαπλά οφέλη.

Μείνετε συντονισμένοι στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του MedINA για περισσότερες πληροφορίες!

Το έργο “Mediterranean REsilient inSular Ephemeral sTreams (Med-RESET)” πραγματοποιείται με την υποστήριξη του DIMFE – Donors’ Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems. Συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Ιητών και υλοποιείται υπό το συντονισμό του MedINA σε συνεργασία με τους εταίρους Boulouki, Save Ios και WWF Hellas.

Φωτογραφία: Η περιοχή εφαρμογής του έργου Med-RESET στην Ίο © Γ. Κουτρόπουλος/Boulouki