Το ταξίδι στην Ίο ήταν μόνο η αρχή!

Το ταξίδι στην Ίο ήταν μόνο η αρχή!

  • ENG

Τον Σεπτέμβριο 2023, στο πλαίσιο του έργου Med-RESET, το MedINA και το Boulouki, με την πολύτιμη συμβολή του Save Ios, πραγματοποίησαν εργασίες πεδίου στην Ίο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Κάμπου, όπου τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να εγκατασταθούν 50 παραδοσιακοί λίθινοι αναβαθμοί.

Με σημείο εκκίνησης το ρέμα Μαυρουδή, στο οποίο θα εγκατασταθούν οι λίθινοι αναβαθμοί, η ομάδα εντόπισε τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτησή τους. Επίσης, κατέγραψε τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία θα συνεισφέρουν στην οριστικοποίηση της μελέτης χωροθέτησής τους. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές, θα ξεκινήσει επίσημα η υλοποίηση των σχετικών εργασιών.

Ο Michael Fischer από την ομάδα του Save Ios κατά τη διάρκεια χωροθέτησης των αναβαθμών στο ρέμα Μαυρουδή © Γρηγόρης Κουτρόπουλος / Μπουλούκι

Παράλληλα, εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν σε όλο το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του ρέματος Περτέσι, με σκοπό τόσο την ενδελεχή χαρτογράφηση του δικτύου όσο και τον εντοπισμό περισσότερων από 120 επιπλέον θέσεων χωροθέτησης αναβαθμών σε μικρότερα ρέματα που καταλήγουν στο Περτέσι.

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης του έργου MED-Reset. Με έντονο γαλάζιο χρώμα απεικονίζεται το ρεύμα Μαυρουδή στο οποίο θα εγκατασταθούν 50 λιθόκτιστοι αναβαθμοί. © Θύμιος Δημόπουλος / MedINA 

Τέλος, με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας & Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λήφθηκαν δεδομένα για τη φύση των πετρωμάτων και του υδρογεωλογικού καθεστώτος της περιοχής μελέτης, τα οποία θα συμβάλουν στη μελέτη χωροθέτησης των λίθινων αναβαθμών και στην αποτελεσματική παρακολούθηση του αντικτύπου του έργου.

Ο Καθηγητής Ιωάννης Παπανικολάου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τη διάρκεια μετρήσεων στην περιοχή μελέτης για τη λήψη δεδομένων σχετικών με τη διάταξη των πετρωμάτων. © Φανούριος-Νικόλαος Σακελλαράκης / MedINA 

Το έργο “Mediterranean Resilient inSular Ephemeral sTreams (MedRESET)” πραγματοποιείται με την υποστήριξη του DIMFE – Donors’ Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems και συγχρηματοδότηση από τον Δήμο Ιητών. Το έργο συντονίζει το MedINA και υλοποιείται σε συνεργασία με τους εταίρους Boulouki, Save Ios και WWF Hellas.

Φωτογραφία εξωφύλλου: © Γρηγόρης Κουτρόπουλος / Μπουλούκι.