Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Αναζητούμε έναν/μία υπεύθυνο/η επικοινωνίας για να αναλάβει τη διαχείριση των αναγκών επικοινωνίας και προβολής της οργάνωσης  και των έργων που υλοποιεί. Θα είναι υπεύθυνος/η να δημιουργεί περιεχόμενο (content creation) και να διαχειρίζεται όλα τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας της οργάνωσης, καθώς και να δημιουργεί και να διατηρεί τις απαραίτητες σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του MedINA. Ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας θα αναφέρεται στον Επικεφαλής Ανάπτυξης. Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Θα προτιμηθούν όσοι/ες έχουν εμπειρία και γνώσεις στον περιβαλλοντικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών.

Οι αιτήσεις γίνονται έως και τις 20/01/2023, στα Αγγλικά μέσω της πλατφόρμας Workable