Ημερίδα: Τοπίο και Xωρικός Σχεδιασμός (video)

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 το MedINA, η ομάδα εργασίας ΕΛΛΕΤ και η ΕΕΔιΠοΧ διοργάνωσαν τη διαδικτυακή ημερίδα «Τοπίο και Xωρικός Σχεδιασμός» με άξονα το θέμα της ενδυνάμωσης και ουσιαστικοποίησης της κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό του τοπίου.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου με το πλαίσιο και τους στόχους της ημερίδας και να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις της ημερίδας: