2009

Διοργάνωση του εθνικού εργαστηρίου «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», Αθήνα, 21-22 Μαΐου, με την υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της WWF Ελλάδας 1ο Βραβείο...

Δημοσίευση του βιβλίου «Δράση για τον πολιτισμό στους Ευρωπαϊκούς υγροτόπους» Έναρξη του έργου «Προστασία και διαχείριση ελληνικών τοπίων»

2007

Έναρξη του έργου «Πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων της Μεσογείου» Συμμετοχή στο 3ο εργαστήριο της UNESCO για τους φυσικούς τόπους και τα πολιτιστικά τοπία – Εθνικό...

2006

Συνδιοργάνωση του 1ου Εργαστηρίου της Πρωτοβουλίας Δήλος στο Μοντσεράτ σε συνεργασία με την Silene Association

2005

Κυκλοφορία του CD-ROM ‘Action for Culture’ (Δράση για τον Πολιτισμό) στην 9η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τους Υγρότοπους (Ramsar COP9) στην Καμπάλα, Ουγκάντα...

2004

Δημιουργία της Πρωτοβουλίας Δήλος από τον Ιδρυτή/Πρόεδρο του MedINA, Θύμιο Παπαγιάννη Συμβολή στην Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας (Millennium Ecosystem Assessment)

2003

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedΙΝΑ) ιδρύεται τον Σεπτέμβριο του 2003 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα